Edat Mitjana

https://drive.google.com/file/d/0B_jsd76kwAnBQVRPaUY2WGZBcXM/view?usp=sharingAlguns aspectes generals:
 • L'edat Mitjana se situa en el període entre el s.V i el s.XV. És una època de moltes transformacions a Europa. El llegat romà conviurà amb altres pobles bàrbars i islamistes. 
 • El sistema socioeconòmic és el feudalisme. Això significa que un senyor té una sèrie de vassalls que treballen les seves terres a canvi de protecció. 
 • A parir del s. XII hi ha molts d'intercanvis comercials i culturals. Apareixen nous pobles formats per artesans, comerciants i petits propietaris.
 • El protagonista absolut de l'art i la cultura és l'església.
 • En quant a la musica hi ha dos àmbits ben diferenciats: per una banda, l'àmbit religiós amb el Cant Gregorià i per altra banda, l'àmbit profà amb els trobadors, trobadoiritz i joglars.
Àmbit religiós - Cant Gregorià:
 • El va impulsar un Papa anomenat Gregori I
 • És un cant generalment monòdic, és a dir, d'una sola veu.
 • El cantava un cor de veus masculines, de vegades amb un solista.
 • No té una mètrica rígida sinó que segueix el ritme de les paraules. El text sempre és en llatí, llengua culta del moment.
 • Apareix, amb Guido d'Arezzo, la invenció del sistema de notació actual. 
 • S'han conservat moltes partitures de cant gregorià. Els manuscrits solen ser llibres bastant grans i escrits a mà, ja que en aqueslla època encara no existia l'impremta.
Àmbit profà: trobadors, trobadoiritz i joglars
 • Les cançons són de temes no religiosos. Les cançons estan escrites majoritàriament en llengües romàniques. Hem de tenir en compte que el llatí es va deteriorant i el llatí vulgar donarà pas en aquestes noves llengües romàniques.
 • Els trobadors i trobadoiritz són compositors i cantants de cançons i els joglars són intèrprets cantants, poetes, músics, malabaristes...
 • En el cas dels joglars, a vegades feien també de portadors de notícies.
 • Les cançons són, com en el cant gregorià, monòdiques (d'una sola veu) i solia ser una estrofa que musicalment s'anava repetint. Un esquema similar a les cançons tradicionals o populars. 
 • Han arribat fins els nostres dies unes 260 melodies encara que cap acompanyament instrumental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada